Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Giới thiệu về Hitachi, Ltd

Tên Doanh nghiệp Hitachi, Ltd.
(Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho)
Ngày thành lập Ngày 1 tháng 2 năm 1920 [Được sáng lập vào năm 1910]
Trụ sở 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8280 Nhật Bản
Điện thoại:+81-3-3258-1111
hậu cần Toshiaki Higashihara
Representative Executive Officer, Executive Chairman & CEO
Các sản phẩm khác