Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Hitachi Young Leaders Initiative

Sáng kiến Nhà ​​Lãnh đạo Trẻ của Hitachi (HYLI) là cách thức mà Hitachi thể hiện cam kết của mình đối với xã hội, đặc biệt là trong việc gây dựng thế hệ tương lai thông qua mô hình giáo dục tiên tiến của Hitachi. Chương trình quan hệ cộng đồng này nhằm xác định và bồi dưỡng cho các nhà lãnh đạo tiềm năng và những sinh viên giỏi nhất và nổi bật nhất ở châu Á, tạo cơ hội gặp mặt và thảo luận về các vấn đề đang diễn ra trong khu vực và trên toàn cầu với các cán bộ cấp cao có ảnh hưởng của chính phủ, các doanh nhân nổi bật, các viện nghiên cứu, và các đại diện đến từ các tổ chức phi chính phủ (NGO).