Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Thách thức Các Vấn đề về Máy nén khí của SEP

Từ năm 1979, Singapore Epson Industrial Pte Ltd (SEP) đã sử dụng máy nén khí trong các quy trình sản xuất của họ. Tất cả máy nén khí được sử dụng vào thời gian đó là loại máy nén dùng dầu bôi trơn pít tông làm mát bằng nước.


Công tác bảo dưỡng máy nén khí dùng dầu bôi trơn pít tông vô cùng phức tạp.
Loại máy này phát ra quá nhiều tiếng ồn và độ rung lớn, gây ô nhiễm môi trường có ảnh hưởng đến công nhân vận hành trong cùng một phòng.

Ông Henry Koh
Trợ lý Tổng Giám đốc Phòng Tiện ích Nhà máy của SEP.

Ông Henry Koh, Assistant General Manager of SEP’s Factory Facilities Department


Máy nén khí dùng dầu bôi trơn là gì?

Picture: SEP's Compressor Problems Máy nén khí dùng dầu bôi trơn pít tông có một ngăn chứa dầu để đảm bảo bôi trơn xi lanh và ổ trục. Mặc dù pít tông có các vòng bi ngăn dầu khỏi rò rỉ ra ngoài không khí nhưng chắc chắn sẽ có một số lượng dầu dưới dạng son khí đi vào trong khí nén.

Đối với hầu hết các ngành, cần phải có nhiều hệ thống lọc để xả dầu ra ngoài. Tuy nhiên, những loại máy nén khí này cần nhiều thời gian bảo dưỡng để thường xuyên kiểm tra lượng dầu, thay thế vòng dầu và đai truyền cũng như tẩy rửa đường ống nước làm mát.