Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Y tế / Chăm sóc sức khỏe

Người liên hệ
Sản phẩm Người liên hệ
Máy quét CT
Hệ thống MRI
Máy siêu âm
Hệ thống đồ hình quang học
Máy gia tốc Linac
Hệ thống xạ trị proton (PBT)

Chất bán dẫn & Thiết bị Nghiên cứu Khoa học

Người liên hệ
Sản phẩm Người liên hệ
Thiết bị Sản xuất Chất bán dẫn
Máy đo quang phổ
Kính hiển vi điện tử