Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Xin vui lòng sử dụng các chi tiết liên lạc được cung cấp trong các trang web mở ra bởi các liên kết dưới đây.

Giải pháp & Dịch vụ ICT

Người liên hệ
Sản phẩm Người liên hệ
Giải pháp ứng dụng doanh nghiệp - ERP,CRM,SCM, Dữ liệu lớn/Phân tích nghiệp vụ
Phát triển ứng dụng và tích hợp hệ thống
Giải pháp hạ tầng Công nghệ thông tin và Truyền thông-Trung tâm dữ liệu xanh, lưu trữ, Server, Mạng và bảo mật
Giải pháp quản lý hệ thống - Quản lý tài sản công nghệ thông tin, theo dõi hệ thống, Tự động làm việc và lập lịch công việc
Giải pháp Quản lý Tín dụng
Touchpoint Solutions

Lưu trữ CNTT

Người liên hệ
Sản phẩm Người liên hệ
Giải pháp Dữ liệu Di động
Danh mục Nền tảng điện toán hợp nhất (UCP) của Hitachi
Hệ điều hành ảo hóa lưu trữ của Hitachi