Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Xin vui lòng sử dụng các chi tiết liên lạc được cung cấp trong các trang web mở ra bởi các liên kết dưới đây.

Phát & truyền tải điện năng

Người liên hệ
Sản phẩm Người liên hệ
Năng Lượng Mặt Trời
Các Hệ thống Năng lượng Nguyên tử
Các Hệ Thống Điện & Điều Khiển

Công nghệ Nhà máy

Người liên hệ
Sản phẩm Người liên hệ
Nhà máy Luyện Sắt Thép & Các Hệ thống Điều khiển
Nhà máy Polyethylene Tỷ trọng Thấp (LDPE)
Các Hệ thống Nhà máy Công nghiệp