Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Xin vui lòng sử dụng các chi tiết liên lạc được cung cấp trong các trang web mở ra bởi các liên kết dưới đây.

Thang máy / Thang cuốn / Thang bộ di động

Người liên hệ
Sản phẩm Người liên hệ
Thang máy
Thang cuốn
Thang bộ di động

Các Hệ thống đường sắt

Người liên hệ
Sản phẩm Người liên hệ
Các Hệ Thống Ray Đơn
Bộ Phận Thiết Bị Lăn
Hệ thống tín hiệu

Nước

Người liên hệ
Sản phẩm Người liên hệ
Hệ thống Xử lý Nước uống
Hệ thống Xử lý Nước thải
Hệ thống Xử lý Nước Công nghiệp
Hệ thống khử muối RO Chuẩn hóa
Công trình Nước phục vụ Chất lượng Cuộc sống & Giải trí

Hệ thống & thiết bị công nghiệp

Người liên hệ
Sản phẩm Người liên hệ
Máy nén khí
Tời điện
Máy in phun
Inverters
Thiết bị điều khiển logic lập trình
Transformer