Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Tại đây, chúng tôi cung cấp thông tin về các thông cáo báo chí, sự kiện quan trọng, thành tích và thông tin cập nhật về Hitachi liên quan đến Thái Lan. Bạn cũng có thể đọc các bản tin của chúng tôi dành cho khu vực Đông Nam ÁToàn cầu.

Xin lưu ý rằng các thông tin trong các bản tin của Hitachi mang tính hiện tại kể từ ngày công bố trên báo chí, tuy nhiên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Bản tin được mở trong cửa sổ mới đối với cổng thông tin Singapore.

To view the news releases, please enable JavaScript in your browser.