Skip to main content

Hitachi Việt Nam

Hệ thống Thông tin & Viễn thông

Nắm lấy thay đổi. Đi trước thế giới.

Từ byte đến terabyte, từ máy chủ đến trung tâm dữ liệu, sẽ không nói quá khi dùng từ phi thường để nói về cách thức mà ICT (công nghệ thông tin và truyền thông) đã phát triển trong các thập kỷ vừa qua. Tại Hitachi, chúng tôi tự hào là một phần của sự thay đổi đó. Và giờ đây, khi mà công nghệ đang chuẩn bị cho một bước nhảy vọt vào một kỷ nguyên mới của Mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of Things - IOT), chúng tôi cũng đã sẵn sàng để phát động các công nghệ tích hợp đột phá thông qua việc đẩy mạnh phát triển mô hình Đổi mới vì Xã hội.

Chúng tôi đặt trọng tâm vào các sản phẩm trong công cuộc đổi mới. Tuy vậy các sản phẩm này mới chỉ là một phần trong các giải pháp của chúng tôi. Điều làm nên sự khác biệt của chúng tôi là tầm nhìn sâu rộng và khả năng mang lại giá trị gia tăng cho các quy trình của bạn – nhằm giúp bạn có một cuộc sống dễ chịu và tốt đẹp hơn. Cho dù là dữ liệu lớn, công nghệ di động hay điện toán đám mây thì các công cụ phân tích thông tin thời gian thực và trí tuệ doanh nghiệp của chúng tôi đều giúp bạn làm việc theo cách thức nhanh chóng hơn và thông minh hơn.

Từ cách mạng hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin với các sản phẩm lưu trữ, máy chủ, liên kết mạng và an ninh đến giúp thúc đẩy sự sáng tạo tại nơi làm việc với các giải pháp tự động hóa và quản lý hệ thống...chúng tôi vẫn sẵn sàng, âm thầm làm việc để giúp bạn thay đổi cách thức sinh sống và làm việc.

Please turn on your javascript to view the content.