Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Thông điệp từ Chủ Tịch

Kiyoaki Iigaya

Ngày nay, khách hàng và cộng đồng mong muốn có các giải pháp cải tiến đáp ứng các vấn đề của xã hội. Với nỗ lực nhằm đáp ứng mong muốn ấy, Tập đoàn Hitachi cung cấp các giải pháp cải tiến vì xã hội thông qua sự hợp nhất giải pháp quản lý, công nghệ thông tin cùng với sự đa dạng chủng loại sản phẩm và dịch vụ từ Hitachi.

Với đội ngũ nhân viên có năng lực và trình độ chuyên môn được tích lũy trong hơn 100 năm, việc liên tục tập trung vào các sáng kiến Kinh doanh Đổi mới vì Xã hội cho phép chúng tôi phát triển một thế giới an toàn và bền vững hơn bằng cách kết hợp CNTT và kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

Châu Á là một khu vực rất năng động và đa dạng, là nơi mang lại những cơ hội rất lớn cho Hitachi. Mọi người, bao gồm chính tôi, được kỳ vọng sẽ định hướng sự phát triển của doanh nghiệp vì chúng tôi đang làm việc tại một trong những nền kinh tế mới nổi có triển vọng nhất trên thế giới.

Con đường chiến lược chúng tôi thực hiện tại khu vực này đã giúp Hitachi trở nên chủ động và cạnh tranh hơn. Với vai trò là nhà cung cấp giải pháp đáng tin cậy, công ty của chúng tôi có đầy đủ các yếu tố để đáp ứng và thậm chí vượt cả kỳ vọng của lượng khách hàng và đối tác kinh doanh ngày càng tăng lên.

Theo Kế hoạch quản lý trung hạn năm 2021, Vận dụng ưu thế kinh doanh đổi mới vì xã hội, Hitachi đã nhanh chóng thiết lập các ý tưởng sáng tạo vượt bậc với nhiều khách hàng để trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu về kinh doanh cải tiến vì xã hội. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ tập trung các nỗ lực của tập đoàn trong năm lĩnh vực kinh doanh – thiết bị di động, cộng đồng thông minh, công nghiệp, năng lượng và tin học. “Lumada”, là giải pháp kỹ thuật số, dịch vụ và công nghệ tiên tiến của Hitachi, sẽ cung cấp cho khách hàng những cải tiến mới chưa từng có trong thời đại kỹ thuật số.

Cam kết mạnh mẽ của chúng tôi với tất cả các bên liên quan được phản ánh rõ trong Tầm nhìn của Công ty - "Hitachi đưa ra những đổi mới đáp ứng đòi hỏi của xã hội. Với đội ngũ tài năng cùng với kinh nghiệm đã được minh chứng tại các thị trường toàn cầu, chúng tôi có thể truyền cảm hứng cho cả thế giới".

Với thương hiệu vô cùng vững chắc do đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi gây dựng cùng sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến và đổi mới, chúng tôi đang ở vị thế tốt để giúp Châu Á đổi mới xã hội.

 

Kojin Nakakita
Chủ tịch, Hitachi Asia Ltd.