Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Cải thiện môi trường làm việc bằng Máy nén khí trục vít mới Tạo ra môi trường làm việc tốt hơn

  • Công nghiệp
  • Singapore

Từ đầu năm 1979, Singapore Epson Industrial Pte Ltd (SEP), đã sử dụng máy nén khí trong các quy trình sản xuất của họ.

Tóm tắt Dự án

Thách thức

  • Công tác bảo dưỡng các loại máy nén khí này rất phức tạp và tốn nhiều thời gian.
  • Máy nén khí tạo ra nhiều tiếng ồn và độ rung lớn gây tác động gián tiếp đến ô nhiễm môi trường.

Tìm hiểu thêm

Giải pháp

  • SEP đã lắp đặt Máy nén khí Hitachi (an OSPA-22) nhờ đó giúp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung.
  • Loại máy này cho phép SEP tiết kiệm năng lượng và giảm công tác bảo dưỡng cũng như tác động xấu đến môi trường

Tìm hiểu thêm