Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Kết quả Nâng cao chất lượng đời sống tại khu vực Kandy Mở rộng

Dự án vượt quá mong đợi của Ông P.H. Sarath Gamini, giám đốc dự án từ Ban Cấp thoát Nước Quốc gia (NWSDB). Đáng chú ý là dự án có chi phí thực hiện nằm trong khoản được cấp.

Bên cạnh đó, lượng nước được cung cấp đã phục vụ tốt đối tượng người dân của dự án. Lượng nước sạch sẵn có cố định tại Greater Kandy hiện đã được nâng cao đáng kể so với trước kia. Ông Gamini và những người Sri Lanka khác sinh sống tại Kandy đã thấy được nhiều ảnh hưởng tích cực do dự án đóng góp. Điều này bao gồm cả việc nâng cao cả môi trường y tế công và môi trường kinh doanh tại Kandy. Ngành du lịch đang phát triển mạnh với những nhà đầu tư tin tưởng vào khu vực có khả năng cung cấp nước sạch đáng tin cậy.


Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc mua những hàng hóa và dịch vụ có chất lượng

Ông PH. Sarath Gamini, Project Director

Dự án thực hiện thành công càng khẳng định niềm tin của Ông Gamini về tầm quan trọng của việc mua những hàng hóa có chất lượng. Trong khi phương án chi phí thấp có thể thu hút chính quyền trong ngắn hạn, thì việc mua hàng hóa và thiết bị có chất lượng sẽ chứng mình đây là lựa chọn sáng suốt hơn trong dài hạn. Ông xác định rằng nguyên nhân rò gỉ là do ống và đường ống chất lượng thấp cũng như quy trình lắp đặt ống không đúng quy cách. Hầu hết các đường ống trước đây không có các chỉ số dựa trên hiệu suất hay kết quả thử nghiệm chất lượng. Và do không có những tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn để thợ hàn và thợ lắp ống tuân theo nên dẫn đến nguy cơ rò gỉ.

Nhằm thiết lập hệ thống giảm thiểu rò gỉ nước, Ông Gamini đã triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức về tầm quan trọng mua những hàng hóa và dịch vụ có chất lượng đối với những cổ đông xác định trong chính phủ. Hitachi Plant Technologies tự hào cung cấp hệ thống xử lý nước hiệu quả mang lại giá trị kinh tế cao hơn cho NWSDB.


Hitachi đã đáp ứng được các yêu cầu của chúng tôi như mua các trang thiết bị và hàng hóa chất lượng cao, đào tạo cho nhân viên của chúng tôi và cung cấp dịch vụ bền vững dài hạn. Việc mua các trang thiết bị và hàng hóa chất lượng cao như những gì Hitachi đã làm được sẽ đảm bảo tính bền vững lâu dài.

~ Ông PH. Sarath Gamini, Project Director,
Ban Cấp thoát Nước Quốc gia (NWSDB)


Hitachi, Ltd. Infrastructure Systems Company (Văn phòng Chi nhánh Sri lanka)

Hitachi Plant Technologies , trở thành chi nhánh chính của Tập đoàn Hitachi trong lĩnh vực hệ thống cơ sở hạ tầng là động lực thúc đẩy đằng sau việc mở rộng nhóm hệ thống cơ sở hạ tầng trên toàn cầu và là nỗ lực trong việc củng cố và mở rộng khả năng cung cấp các giải pháp tổng thể của tập đoàn.

Vào tháng Tư năm 2013, Hitachi Plant Technologies sáp nhập với Hitachi, Ltd.

Hitachi Plant Technologies (Sri Lanka Branch Office) và các chi nhánh khác tài địa phương được thành lập để xúc tiến và đạt được mục tiêu nhanh chóng mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn cầu, cũng như cung cấp các dịch vụ tập trung vào những nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khác hàng riêng lẻ.

Để biết thêm thông tin về các giải pháp nước sạch, vui lòng truy cập Giải pháp về các hệ thống xử lý nước uống Hitachi.