Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Thách thức Tìm kiếm chuyển gia toàn diện

Nếu không có hệ thống giám sát, Hanergy sẽ biết rất ít hoặc không biết gì hết về xu hướng sản xuất và tiêu thụ điện của khách hàng, và do đó không thể thực hiện được bất kỳ giám sát hay phân tích nào. Công ty này đang mở rộng nhanh chóng sang các thị trường mới, chẳng hạn như châu Âu và Hoa Kỳ. Do vậy, họ ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức về việc quản lý mạng lưới khách hàng trên toàn cầu nếu không có hệ thống tập trung có thể giúp họ biết rõ về các hệ thống PV mà họ lắp đặt trên toàn cầu.

Yêu cầu chính của Hanergy là tạo ra giải pháp giám sát tùy chỉnh vì giải pháp đó hứa hẹn khả năng kiểm soát dữ liệu hiệu quả hơn.


Lim Jun You, Giám đốc, Đổi mới và chiến lược thương mại, Hanergy


Hầu hết các hệ thống giám sát PV trên thị trường về cơ bản đều là những hệ thống tốt. Chúng tôi đang tìm kiếm những hệ thống tinh vi hơn. Hệ thống đó hỗ trợ nhiều hơn về phân tích và dữ liệu…vào đúng thời điểm và có hiệu quả phù hợp.

Lim Jun You
Giám đốc, Đổi mới và chiến lược thương mại, Hanergy


Thách thức lớn nhất Hanergy gặp phải là tìm đối tác công nghệ phù hợp có thể phát triển giải pháp phân tích và Giám sát năng lượng hiệu quả, giải pháp này giúp khách hàng cuối của họ "hiểu rõ" và toàn diện về lưu lượng phát điện – và giúp tiết kiệm. Họ cần một đối tác không chỉ có kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn về phát triển các hệ thống tương tự mà còn hiểu rõ về kinh doanh năng lượng mặt trời. Ngoài ra, họ muốn hợp tác với một công ty uy tín trên trên toàn cầu để có thể tin tưởng rằng công ty đó sẽ triển khai thành công hệ thống.


Ravi Singh, Giám đốc kinh doanh, Nhóm kinh doanh giải pháp công nghệ truyền thông thông tin (ICT), Hitachi châu Á Ltd.


Thông thường, công việc hệ thống giám sát PV thực hiện là cho khách hàng biết chính xác về lượng năng lượng khách hàng đã tạo ra. Tuy nhiên trong trường hợp của Hanergy, họ muốn một giải pháp toàn diện hoàn chỉnh mang lại cái nhìn đầy đủ, tích hợp các hệ thống PV của họ trên toàn cầu trong một nền tảng thống nhất.

Ravi Singh
Giám đốc kinh doanh, Nhóm kinh doanh giải pháp công nghệ truyền thông thông tin (ICT), Hitachi châu Á Ltd.


Lim Jun You, Giám đốc, Đổi mới và chiến lược thương mại, Hanergy


Chúng tôi muốn hệ thống không chỉ cho chúng tôi biết lượng điện mà hệ thống đang tạo ra mà còn cho biết hệ thống có hoạt động hiệu quả hay không…. Đây chỉ là một vài trong số nhiều yêu cầu của chúng tôi.

Lim Jun You
Giám đốc, Đổi mới và chiến lược thương mại, Hanergy

Thách thức

Nói tóm lại, Hanergy đang tìm kiếm một đối tác công nghệ:

  • Không chỉ chuyên về phần mềm mà còn phải hiểu rõ về lĩnh vực kinh doanh năng lượng mặt trời
  • Hiểu các yêu cầu về phân tích và dữ liệu chuyên môn cao đối với hệ thống giám sát
  • Có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn kỹ thuật cần thiết để tạo ra giải pháp phân tích và Giám sát năng lượng tùy chỉnh và tinh vi cho các hệ thống PV
  • Là công ty uy tín trên toàn cầu có khả năng cung cấp hỗ trợ liên chức năng